acmé


acmé
f. (gr. akmê) 1. върхова фаза на болест, когато симпомите са изразени най-силно; 2. апогей, момент на най-голямо развитие.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.